หลักสูตรเรียนภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรเรียนภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรเรียนภาษาต่างประเทศ

นิสิต นักศึกษาและคนวัยทำงาน
13-18 ปี
2-24 อาทิตย์

หลักสูตรเรียนภาษาเร่งรัด หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL/IELTS ใน 44 เมืองดัง 16 ประเทศทั่วโลก เดินทางได้ทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปี

18+ ปี
2-24 อาทิตย์

หลักสูตรเรียนภาษาเร่งรัด เรามีสอน 7 ภาษาใน 46 เมือง คุณเลือกเมืองและระยะเวลาเรียนได้เอง หลักสูตรเปิดทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปี

16+ ปี
6, 9, 11 เดือน

ผสานการเรียนภาษาเข้ากับวิชาการที่โรงเรียนของ EF เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหรือศึกษาต่อในต่างแดน

16+ años
6 หรือ 9 เดือน

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศด้วยหลักสูตรเตรียมเรียนต่อต่างประเทศที่มีเนื้อหาการเรียนที่สมบูรณ์ที่สุด