Hello Zero

EF Education First ภูมิใจที่ภาษา การเดินทาง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และโปรแกรมวิชาการของเราสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความรู้ การเรียนรู้ที่จะสื่อสารภาษาใหม่ หรือการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม เราต้องการให้ทุกคนมีโอกาสได้สัมผัสกับโลก อย่างไรก็ตาม Climate change ได้คุกคามโลกซึ่งถือเป็นบ้านของเราทุกคน เราตั้งใจที่จะทำหน้าที่เพื่อช่วยทำให้ว่าอนาคตยั่งยืนมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

ดังนั้นเราจึงตื่นเต้นที่จะประกาศเปิดตัว Hello Zero วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของเราที่จะชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกของเราโดยสมัครใจ ขั้นตอนแรกในโครงการอันมุ่งมั่นคือ EF Forest Initiative ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างและอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วโลก โดยเรามีเป้าหมายกับ Hello Zero มีอยู่ 2 ประการ นั้นก็คือดำเนินการลดคาร์บอนทุกปีโดยเริ่มในปีค.ศ. 2021 และในที่สุดก็กลายเป็นคาร์บอนเป็นกลางและกำจัดคาร์บอนทั้งหมดที่เราเคยปล่อยออกมาจากความเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมกับโปรแกรมของเราตั้งแต่ก่อตั้ง EF ในปีค.ศ. 1965

บรรลุความเป็นกลางและการปฏิเสธคาร์บอน

การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนหมายถึงการสร้างสมดุลของคาร์บอนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การบิน การขับรถโดยสาร พื้นที่สำนักงานปฏิบัติการ และที่อยู่อาศัยของนักเรียนด้วยการกำจัดคาร์บอนออกจากบรรยากาศ การเป็นลดปริมาณคาร์บอนจะก้าวหน้าไปอีกขั้นและเกี่ยวเนื่องกับการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศมากกว่าที่ปล่อยออกมา คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เมื่อสะสมในชั้นบรรยากาศเป็นเวลานานจะดักจับความร้อนและโลกจะร้อนขึ้น ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักตั้งแต่การผลิตอาหารไปจนถึงการใช้น้ำสะอาด

Dr. Edward Hult ผู้เป็น CEO ของ EF North America กล่าวว่า "โปรแกรมการศึกษาของเราจุดประกายความอยากรู้และเปิดโลกกว้างให้กับผู้คนในมุมมองใหม่ๆ" “ในหลาย ๆ ด้าน งานที่เราทำทุกวันที่ EF มีส่วนโดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งทำงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตจะสะอาดขึ้น เราก็เหมือนกับทุกธุรกิจที่ซึ่งสามารถทำได้และควรทำในส่วนของเราในวันนี้ เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในองค์กรการศึกษานานาชาติกลุ่มแรกๆ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ และแทบรอไม่ไหวที่จะแบ่งปันความคืบหน้ากับครู นักเรียน นักเดินทาง และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่หลายล้านคนกับเราทุกปี เราหวังว่าคนอื่นๆ ทั้งในอุตสาหกรรมและที่อื่นๆ จะเข้าร่วมในคำมั่นสัญญาที่จะให้คาร์บอนเป็นกลาง”

การปลูกต้นไม้กับองค์กร Eden Reforestation Projects

ในปีแรกของ EF Forest Initiative เราจะปลูกต้นไม้กับองค์กร Eden Reforestation Projects ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นในการปลูก บำรุงรักษา และปกป้องพื้นที่ที่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ Eden จะช่วยเราเปิดตัวในเคนยา มาดากัสการ์ และโมซัมบิก โดยเลือกหนึ่งไซต์ในแต่ละประเทศเพื่อเป็น EF Forest ที่เราจะให้การสนับสนุนและให้ทุน Eden จะปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้นในนามของเราในปีค.ศ. 2021 และความพยายามจะเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราเพิ่มพันธมิตรและที่ตั้งมากขึ้น

เราเลือกองค์กร Eden Reforestation Projects เป็นพันธมิตรรายแรกของเรากับ EF Forest สืบเนื่องมาจากภารกิจในการฟื้นฟูป่าไม้ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชนทั่วโลก Eden จัดหางานจ้างที่เป็นธรรมแก่ชาวบ้าน จ้างและฝึกอบรมให้ปลูกต้นไม้ สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการอยู่อาศัย และป้องกันการลักลอบตัดไม้ การลักลอบล่าสัตว์ และภัยคุกคามอื่นๆ Eden ปลูกต้นไม้มากกว่า 485 ล้านต้น และสร้างงานมากกว่า 26,000 ตำแหน่งในชุมชนต่างๆ ในเฮติ ฮอนดูรัส อินโดนีเซีย เคนยา มาดากัสการ์ โมซัมบิก เนปาล และนิการากัว

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

EF Forests จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยจัดลำดับความสำคัญของต้นไม้สายพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถทนต่อแรงกดดันทางนิเวศน์ ดำเนินการบริการด้านระบบนิเวศที่หลากหลาย (เช่น การควบคุมตะกอนและการป้องกันพายุ) และกักเก็บคาร์บอนในอัตราที่สูง ยกตัวอย่างเช่นป่าชายเลน ต้นไม้ที่แข็งแรงเหล่านี้เจริญเติบโตในพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นโคลนซึ่งมักถูกพายุพัดมาอย่างหนัก ป่าชายเลนแต่ละแห่งกำจัดคาร์บอนประมาณ 12.3 กิโลกรัม (27 ปอนด์) ทุกปีหรือประมาณ 308 กิโลกรัม (680 ปอนด์) ตลอดช่วงอายุ

“แม้ว่าการเดินทางจะเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับโลก แต่การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเพื่อชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง” Debra Crawford ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของ Eden Reforestation Projects กล่าว “โครงการปลูกป่าของ EF จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่ให้ความรู้แก่คนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับบทบาทที่สามารถช่วยในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น”

นอกเหนือจาก EF Forest Initiative แล้ว เรายังมุ่งเน้นในด้านอื่นๆ อีกหลายด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Hello Zero ของเรา รวมถึงการย้ายไปใช้วัสดุรีไซเคิลสำหรับเป้สะพายหลังอันเป็นเอกลักษณ์ของ EF การลดขยะในสำนักงานและโรงเรียนของเรา การปรับปรุงการปฏิบัติงานและห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน และโปรแกรมการศึกษาและประสบการณ์ที่เน้นความยั่งยืน นอกจากนี้ เราจะแนะนำแหล่งข้อมูลดิจิทัลเพื่อสื่อสารเป้าหมายและจะรายงานความคืบหน้าของเราอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เราได้ดำเนินงานการทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์

พันธสัญญาด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบของ EF

ความมุ่งมั่นของ Hello Zero ในการให้ความเป็นกลางทางคาร์บอนช่วยเสริม พันธสัญญาด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบของ EF ของเรารวมถึง แลนด์มาร์คที่มุ่งมั่นเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ และร่วมมือกับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ในปีค.ศ. 2018 EF กลายเป็นบริษัทการศึกษานานาชาติแห่งแรกที่พัฒนาระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสวัสดิภาพสัตว์ในทุกโปรแกรมและหลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเหล่านี้

การเดินทางเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพต่อผู้คน วัฒนธรรม และสถานที่ต่างๆ บนโลกใบนี้ ด้วยการเปิดตัว Hello Zero และ EF Forest Initiative ทางเราและชุมชนทั่วโลกจะทำงานร่วมมือกันเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีอนาคตร่วมกันที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น