EF กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค

มิตรภาพ ความเป็นเลิศ ความเคารพ เป็นคุณค่าหลักของกีฬาโอลิมปิก หลังจากที่ Baron Pierre de Coubertin ได้ก่อตั้งกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ขึ้นมา คณะกรรมการในต่างประเทศจึงช่วยกันส่งเสริมให้นักกีฬาทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่แข่งขันกันอย่างสุจริตธรรมมากขึ้น

นี่คือภารกิจของ EF. ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 EF ร่วมงานกับโอลิมปิกโดยให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในการส่งเสริมเข้าใจและความเชื่อมโยงกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก EF จัดทำแบบทดสอบภาษาออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ ออกแบบหลักสูตรดิจิตอลเกี่ยวกับกีฬา เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกให้กับนักเรียน และฝึกทักษะภาษาระดับมืออาชีพให้แก่คณะกรรมการ

งานที่เราได้รับเลือกให้ช่วยได้แก่

  • เป็นผู้จัดอบรมทางภาษาให้แก่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวที่Beijing ในปี 2022
  • เป็นผู้จัดอบรมทางภาษาให้แก่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่ Tokyo ในปี 2020
  • เป็นผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ฤดูหนาวที่ Pyeong Chang
  • เป็นผู้จัดอบรมทางภาษาให้แก่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนที่ Rio de Janeiro ในปี 2016
  • เป็นผู้จัดอบรมทางภาษาให้แก่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวที่ Sochi ในปี 2014
  • เป็นผู้จัดอบรมทางภาษาให้แก่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่ Beijing ในปี 2008
  • เป็นผู้จัดอบรมทางภาษาให้แก่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนที่ Seoul ในปี 1988

ภารกิจของ EF ที่มีต่อกีฬาโอลิมปิกยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้พิธิจะปิดลง ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี นักกีฬาเหรียญทองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและตัวแทนนักกีฬาจาก EF DeeDee Trotter เดินทางรอบโลกเพื่อพูดคุยและให้แรงบันดาลใจกับผู้อื่น ในด้านการเป็นผู้นำ การมีความอดทน และการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ

EF มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาโอลิมปิกมานานกว่า 30 ปี สำหรับกีฬาโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นที่โตเกียวในปี พ.ศ. 2563 นั้น EF รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับพิธีโอลิมปิกอีกครั้งและช่วยเปิดประสบการณ์สู่โลกกว้างอย่างแท้จริงให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น