หลักสูตรของเรา
ตัวเลือก

ปารีส

โดยการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในกรุงปารีสที่คุณจะได้เดินตามรอยเท้าของนักวิชาการและศิลปินมากมายมานานหลายศตวรรษ ไปปารีสจะทำให้คุณมีโอกาส เดินชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในยามว่างหรือเยี่ยมชมด้านบนของหอไอเฟลที่สูงตระหง่านที่จะทำให้คุณเห็นเมืองที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตา รวมถึงการสัมผัสประเพณีพร้อมกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสไปพร้อมๆกันในกรุงปารีส

ค้นหาหลักสูตรสำหรับช่วงอายุของคุณ