หลักสูตรที่คุณออกแบบเอง
ออกแบบหลักสูตร

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ออกซ์ฟอร์ด

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอ๊อกซ์ฟอร์ด เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งสถาปัตยกรรมในฝัน" ด้วยลานสี่เหลี่ยมสมัยยุคกลางที่ล้อมรอบด้วยหมู่อาคารแสดงถึงความเก่าแก่ในฐานะผู้นำด้านการศึกษามานานหลายศตวรรษ อย่างที่รู้กันคือเมืองรี้คือเมืองอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอ๊อกซ์ฟอร์ดเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ เพราะการเรียนที่นี่ถือเป็นการเตรียมพร้อมการเรียนในระดับปริญญาทั้งตรี โท หรือเอกก็ตาม ซึ่งมีนักเรียนของเราที่ผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอ๊อกซ์ฟอร์ดสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดได้อย่างไม่ยากเย็นเช่นกัน
ผลการค้นหา