หลักสูตรที่คุณออกแบบเอง
ออกแบบหลักสูตร

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนภาษาอิตาลี

หากคุณสงสัยว่าทำไมต้องเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนภาษาอิตาลี อาจเป็นเพราะว่าภาษาอิตาลีจะเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอิตาลีที่ใช้สื่อสารโดยชาวท้องถิ่นทั้ง 58 ล้านคน ทั้งยังเป็นภาษาที่ถูกใช้เพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมระดับโลกหลายแขนง ตั้งแต่โอเปร่า ภาพเขียน งานออกแบบ สถาปัตยกรรมหรือการทำอาหาร ซึ่งคุณมีโอกาสสัมผัสทั้งหมดนี้ตลอดระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนภาษาอิตาลี
ผลการค้นหา

จุดหมายยอดนิยม