หลักสูตรเรียนภาษาแบบเร่งรัด

หลักสูตรเรียนภาษาแบบเร่งรัด

คอร์สเรียนเริ่มทุกุทุกวันจันทร์

Beginner to Advance ตั้งแต่ 2-52 สัปดาห์

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและเร่งรัด 6 เดือน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะมีพัฒนาการมากขึ้นในขณะที่อยู่ต่างประเทศซึ่งได้รับการยืนยันมาจากผู้ซึ่งได้เรียนหลักสูตรนี้มาแล้ว หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 32 คาบเรียนต่อสัปดาห์ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย(รวมเวลาเรียน 21 ชั่วโมง 20 นาทีต่อสัปดาห์)นักเรียนจะมีทักษะการพูดและเขียนด้วยความมั่นใจมากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง

  • 14 คาบเรียนภาษาทั่วไปทางภาษา (รวมเวลาเรียน 40 นาที)
  • 6 คาบเรียนใน iLabและบางส่วนใน iPad ภายใต้การแนะนำของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ห้องปฏิบัติการภาษา 4 ครั้ง และ ห้องมัลติมีเดีย 2 ครั้งสำหรับภาษาอื่นๆ)>
  • 10 คาบเรียนวิชาเลือก